سانحه

سر حال از سفر برگشته ایم که خبر سانحه سقوط یک هواپیمای دیگر را می شنویم.

به خانواده هایی فکر می کنم که عزیزانشان را از دست داده اند و به دوستان دوست از دست داده.  دوستانی که مثل من، بالاخره یک روز خبر تلخ سفر آن دوست را می شنوند و از آن روز تا همیشه داغدار دوستشان می مانند.

حدود یک ماه بعد، تولد توست و یک ماه بعدترش اولین سالگرد سفرت. دلتنگ توام. "سانحه" مرا به یاد تو می اندازد؛ آخر یکی از همین سانحه ها تو را از ما جدا کرد.

حادثه، سانحه و کلماتی از این دست، بار اندوه آدمهای زیادی را روی دوش خود دارند.

برای همه ی آدمهای داغدار سانحه ها صبر آرزو می کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید