يكي از اعضاي خانواده، چند هفته پيش به دفتر شركتي كه سهامش رو داشتند مراجعه كرده و برگه درخواست فروش سهامشون رو (با پذيرفتن ضرر و زيان حتميش) پر كرده بودند. نكته جالب اينجا بود كه كارمند محترم وقتي ديده بود ايشون براي قيمت سهامش حد گذاشته، گفته بود بايد بنويسي نرخ روز چون اگر حد قيمت بگذاري ما نمي‌فرستيم بورس و برگه‌ات همينجا مي‌مونه و بايگاني ميشه!!! يك شماره تلفن هم داده بودند براي پيگيري!! امروز من از طرف صاحب سهام فوق، مامور پيگيري شدم. بعد از چندين بار شماره گرفتن و شنيدن بوق اشغال، بالاخره يك خانوم محترمي گوشي رو برداشتند. گفتم برگه فروش پر شده بوده و حالا من زنگ زدم پيگيري كنم. خانوم محترم كه از لحن صحبت كردنشون خيلي هم خواب آلود و بي‌حوصله به نظر مي‌رسيدند فرمودند فروش نرفته (توجه داشته باشيد كه ايشون هنوز هيچ مشخصه ‌اي از من نپرسيده بودند. نه اسم نه تاريخ تقاضا). با تعجب گفتم ببخشيد چطور مطمئنيد؟ فرمودند از 19 مهر هيچ سهمي فروش نرفته. من با تعجب مضاعف گفتم ولي سايت بورس تغييرات قيمت روزانه رو نشون ميده نه هلدينگ. اگر فروش نره كه قيمت تغيير نمي كنه! جواب گرفتم ما نمي‌دونيم اون قضيه‌اش چيه  ولي از 19 مهر فروشي نبوده. شايد يه معاملات جزيي‌اي باشه ولي در هر حال ما از 19 مهر فروشي نداشته‌ايم!!! اين جواب به نظرم خيلي عجيب غريب مياد!

بعد از تماس، ياد سال ۸۳ افتادم. سهام اين شركت در زمان عرضه اوليه با استقبال بسيار خوبی مواجه شد. خيليها روزهاي اول چند ميليون تومان سهم خريده بودند. استقبال اونقدر زياد بود كه بعد از چند روز اول، براي خريد هر فرد، سقف گذاشتند تا تعداد بيشتري از متقاضيان بتونند سهم بخرند. صف بود!! تو راهروها و اتاقها جاي سوزن انداختن نبود! اين چيزايي كه گفتم مشاهدات و شنيده‌هاي خودم در زمان عرضه اوليه بود چون من هم سهام اين شركت رو دارم. شنيده بودم تا مدتی بعد از عرضه اوليه هم ليستهاي انتظار خريد وجود داشته اند؛ يعني تقاضا از عرضه بيشتر بوده. حالا سهامداران ماهها تو ليست انتظار فروش قرار مي‌گيرند و قيمت سهامشون از قيمت پايه صد تومن هم پايين تر اومده!! كه با اين وجود در مقابل خيلي از سهام ديگه افت زيادي نداشته.

/ 2 نظر / 3 بازدید
مفلس و ورشکسته

بابا سهامدار

من

قربون تو...