روز مصاحبه کلی تابلو کرده بودند که چقدر دوست دارند من به پروژه شان بپیوندم. آنروز قرار شد من فکرهایم را بکنم و تصمیمم را اعلام کنم. بنا به برداشت من نظر آنها صد در صد موافق بود و فقط من باید روی موضوع تصمیم می گرفتم. نظرم را چند روز پیش اعلام کردم. امروز ایمیل رسید که اولا ما خیلی خوشحالیم که پروژه ی ما را انتخاب کرده ای دوما هم نظر ما خیلی مثبت است و به نظر ما خیلی کاندیدای مناسبی هستی پس این پروژه را به شما می دهیم. دوما خیلی جالب بود. آدمهای خوبی بودند. به نظرم اهل رو بازی کردند و این حسن بزرگی است. تا خدا چه بخواهد!

/ 0 نظر / 6 بازدید