چه حرف جالبی زدی عزیز!

گفتی بهتر است از قبل بدانی چه می خواهی چرا که ممکن است زمان مناسب یا زمان فرصت مناسب آنقدر کوتاه باشد که  فرصت سنجیدن برای انتخاب پارامترهای مهم را نداشته باشی! پیچیده بود و زیبا :)

/ 0 نظر / 3 بازدید