لطفا!!

وضعیت محیط زیست در کشور ما غم انگیزه اما همون اندک کاری هم که انجام شده و نیاز به همکاری ما داره رو ، خیلیها جدی نمی گیرند هنوز. عزیزان تحصیل کرده ! لطفا به تفکیک زباله از مبدا اهمیت بدید. هر چیزی که نشانه قابل بازیافت داره رو جدا بگذارید لطفا؛ کاغذ بستنی، بسته بندی مواد غذایی و .... کاغذ رو هم جدا کنید. همین کارهای کوچیک خیلی مهمند. این حداقل کاریه که می تونیم برای حفظ محیط زیستمون انجام بدیم. 

مواد قابل بازیافت ارزش زیادی دارند. اگر بازیافت شوند کلی به نفع جامعه است، محیط زیست هم کمتر آسیب دیده. لطفا توجه کنید لطفا!

/ 0 نظر / 2 بازدید