رعد

و یسبح الرعد بحمده 

سوره رعد- آیه 13

بعد از مدتها در آسمان رعدی می غرد و مثل اکثر مواقع مشابه با خودم خطاب به رعد می گویم کمی آهسته تر تسبیح بگو - تو هم!!!- بعد پیشنهاد می دهم به جای دیر به دیر و بلند غریدن زود به زود و کمی آهسته تر بغرد. آخر سر هم به این فکرم لبخند می زنم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
سماع

چه زیبا ایم ایه را یاد اوری کردی! مدتها بود که از ذهنم رفته بود.ممنون

مرضیه

با یکی هم قد خودت بحث کن، احتیاطا