آرزو

انسان هميشه آرزوهاي دست نيافته‌اي داشته است. زماني آرزوي پرواز در آسمان، زماني آرزوي سفر به فضا و .... بعضی از اين آرزوها برآورده شده‌اند. ولی امروز روزگار آرزوهايي هستند كه با وجود آنکه آنقدرها هم بلند پروازانه نيستند هنوز محقق نشده اند. مثلا اگر ماشيني (دستگاهي) وجود داشت كه با شناسايي صداي انتخابي مزاحم آنرا از محيط دلخواه حذف مي‌كرد و با شدت بيشتر يا حتي برابر به منبع فرستنده بر‌مي‌گرداند خيلي خوب بود. آن وقت زندگي عادلانه‌تر بود. به نظرم مجوز مقابله به مثل داريم: « فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم». اما تعرضهاي صوتي (توليد صداي بلند مزاحم) را نمي‌شود مقابله به مثل كرد؛ چرا كه علاوه بر مزاحم، هميشه ديگراني هم هستند كه با مقابله به مثل، آسيب مي‌بينند يا آزرده مي‌شوند. مخترعين و مبتكرين ارجمند لطف بفرمايند و زودتر محصول مورد نظر را بسازند و به بازار عرضه كنند تا زندگي منصفانه‌تر شود. مطمئن باشيد بازار خوبي خواهد داشت.

پي نوشت 1: براي رفع چنين مشكلاتي، عايق صوتي اصلا كاركرد مورد نظر را ندارد و قابل استفاده در هر شرايط و محيطي نيست مضافا اينكه تا حدي مؤثر است و نه صد درصد.

پي نوشت 2: نظر يا برداشت من ممكن است درست نباشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید