آخرین ایمیلهای مردودی هم رسیدند و به این ترتیب ما از تما م نه دانشگاه اقدام کرده در ایالات متحده مردود شدیم!!! چه دانشگاه ششم و چه دانشگاه شصتم!!!

پس نوشت: من به جز لیست بلند بالای  ۳۵ تای اولم در یک دانشگاه با رتبه شصت و چندم هم اقدام کرده بودم ولی دانشگاه شصت و چندم به نظرم محلی از اعراب نداشت. همینجوری بود!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

داشتم مراقبات میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو نگاه می‌کردمف اونجاییش که از مستجاب نشدن دعا میگه وقتی به نفعمون نیست.... . به می‌نشست. هرچند تکراری بود و قبلا همیشه فقط باعث می‌شد من داد بزنم. شیث عزیزم، چی بنویسم؟ روزهای سختی داشتم که گذشت. اونقدر می‌دونم که اینطوری نمی‌مونه. نبینم غصه بخوری... . می‌دونمف می‌دونم، می‌دونم سخته