خودم را مجبور کرده ام از اوایل ماه پیش و اکثر روزها زبان خوانده ام و تمرین کرده ام. دوازده روز به امتحان باقیست. 

پیشرفتم برای خودم بسیار محسوس است! وقتی انشاهایی که چهل روز پیش نوشته بودم و دوست عزیزم تصحیح کرده بود را نگاه می کردم و با انشاهای دیروز و امروزم مقایسه می کردم، خودم رد مرور زمان و تمرین را به خوبی حس کردم.

البته که باید روزهای باقیمانده را نیز دریافت و امتحان را به سلامت و موفقیت گذراند. مدتها بود که تکان اساسی به دانش دویچ در برنامه ی انجام شدنی ها بود. درخواست مسوول پرونده اگر چه در ابتدا احساس ناخوشایندی داشت اما در انتها آن تکان به تعویق افتاده را ایجاد کرد و بالاخره بعد سالها نشستم و مدل خودم زبان یاد گرفتم.

امیدوارم که این زبان آموزی ادامه پیدا کند و من یک روزی در فصاحت و بلاغت در این زبان شیرین حرف گفتنی داشته باشم!

/ 0 نظر / 84 بازدید