درک دیگری

برای اولین بار توی جمعی از هم وطنان بودم که آقایان حاضر از واکنشهای دیگر آقایان هم وطن به خانمهای هم وطن محجبه می گفتند. متاثر بودند از رنجی که دختران ایران زمین چه در وطن و چه در اینجا از قضاوتهای نادرست، راحت برچسب زدنها و رفتارهای آزار دهنده ی اکثریت مردان جامعه ی تحصیل کرده ی ایرانی می کشند. خوب بود که به این مسایل دقت و فکر کرده بودند.

/ 1 نظر / 13 بازدید
م. و.

دیگران هم احتمالا فکر کردن حالا به زبون نیاوردن.... ناامید نباش از درکشون:)) مردان این سرزمین عموما اهل دقت و تفکرند (می دونم فصل هندونه نیست ولی گفتم شاید تشویق بشن)[نیشخند]