توضیح

وقتی مطلب مهندسهای ناخوب رو می نوشتم یاد دوستانی که همکار هم هستند نبودم. برای اینکه بی انصافی نکرده باشم و یا نظر اشتباهم روی نظر این دوستان تاثیر نذاره باید این رو اضافه کنم که:
مطلب اون پست نظر شخصیه منه که لزوما هم درست نیست و می‌تونه متاثر ار خیلی پارامترها باشه مثلا اینکه من بنا به دلایلی از این آدمها خوشم نمیاد البته با این وجود این به معنی نفی کلی نظر قبلی من نیست. برای اون پست دلیل هم داشتم.
خوشبینانه ترین حالت از نظر من در مورد توجیه رفتار شرکتهای طرف قراداد خارجی صاحب دانش فنی اینه که حتی این شرکتها هم به اندازه ‌ای که ادعا کرده‌اند این کاره نیستند و خودشون هم با ضعف دانش فنی تا حدودی مواجهند اما باز هم با اینحال انتظار می ره فرمت مدارک اولیه ارسالی حداقل درست باشه!
امیدوارم با این پست روی نظر دوستان تاثیر بذارم البته از نظر خودم بازم همون شد!

/ 2 نظر / 2 بازدید
دوست

"جاءالحق و زهق الباطل" سختی زمستان زندگی، بهار خود را در پیش دارد... "قیام وحدت" تحت راهبری یگانه نجات دهنده و راهبر آدمیان " آقا پروفسور ابراهیم میرزایی" هدف در این است که با دست آدم، باطل منهدم و "حق وعدالت" برقرار گردد. "یدالله فوق ایدیهم"

آگهیهای داتیسا

آقای مهندس اینطور که میگی این خانوم دیگه بنده خدا به سن بازنشستگیه. گیر میدی چرا جانم ؟؟؟[چشمک][نیشخند] به جای اینکار یه سر به سایت داتیسا[عینک] بیا...