برنامه ريزي

همكار محترم براي برنامه ريزي روي وقت در اختيار كاركنان واحد‌‍‍‍ از تمام نيروها ليستي گرفته كه درآن هر كس پيش بيني كرده براي انجام كارهايي كه بايد انجام بدهد تا آخر سال به طور متوسط چقدر زمان لازم دارد. نتيجه شگفت انگيز بود!! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جمع بندي تمام نيروها به اين ترتيب اعلام شد:

با حساب دو نيروي ساعتي برابر با يك نيروي تمام وقت، 3360 نفر ساعت، زمان در اختيار است كه مجموع زمانهاي اعلام شده مورد نياز افراد  5225 نفر ساعت است! براي جبران  1865 نفر ساعت كسري، در جلسه واحد پيشنهادهايي ارائه شد:

1- سه نيروي تمام وقت جديد استخدام شوند.(شركت به دليل مشكلات مالي امكان چنين كاري را ندارد)

2- تمام افراد واحد اضافه كار داشته باشند. دو انتخاب براي اجراي اين پيشنهاد ارائه شد: اول اينكه همه هر روز 2 ساعت و پنجشنبه ها 5/7 ساعت اضافه كار داشته باشند. گزينه ديگر هم انجام روزانه 4 ساعت اضافه كاري براي تمام نيروهاي واحد است. به دليل مشكلات مالي شركت، ساعات اضافه كاري افراد هم محدود شده است و با اينكه امكان اجراي اين طرح هوشمندانه!!! نيز وجود ندارد قرار بر اين شد كه مدير محترم واحد تمام تلاش خود را براي افزايش ساعات مجاز اضافه كاري افراد بكنند!!! تا كارها نخوابد!!! البته نكته ديگر هم اين است كه هيچ كس حاضر به اين همه اضافه كار نيست!

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
X

بدجنسانه مي خندم و ته مانده وجدانم عذابم مي دهد كه هيچ جور حس همدري دوستانه ندارم. شرمنده. حالا عيبي نداره. وجدان كاريت را بفرست براي خواب زمستاني آماده شود و چشم بصيرت داشته باش و ببين كه ببيني ملت چطور از زير ساعات غير اضافه كار هم در مي روند و از آنان بياموز شیوه های کار نکردن را!

the present

ای شيث ! امروز خط خطی هستم حسابی! اين همکار شما احيانا پسرخاله ای به نام غ..ي در شرکت ما نداره؟

Y

يك پيشنهاد: مي‌توانيد بهره‌وري نيروي انساني را زياد كنيد. نصف پولي را كه مي‌خواهيد بابت اضافه‌كار بپردازيد، پاداش بدهيد در عوض 2 برابر زمان اضافه‌كار از نيروي انساني كار بكشيد!!