دیروز بالاخره چک تسویه حساب شرکت ه را دریافت کردم. تاریخ چک بیست روز بعد است! و این چک بعد از چهارده ماه دریافت گردید. بخشی از مبلغ چک مربوط به حقوق دریافت نشده ی اولین ماه اشتغالم در ه بود که بیست و یک ماه بعد در چک ذکر شده لحاظش کردند!

دیروز در شرکت ه معنی واقعی خرابی اوضاع پروژه ها را دیدم. تعداد زیادی از همکاران در زمان حضور من و کسانی که بعد از من به ه پیوسته بودند نامه ی پایان خدمت دریافت کرده بودند و یا در انتظار دریافت نامه بودند. شنیدم که قرار است شرکتی که سالهاست در یک ساختمان پنج طبقه اداری استقرار دارد در حد یک واحد آپارتمان صد و بیست متری کوچک شود. غم انگیز است!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید