ابیات زیبا در میان اشعار حضرت حافظ کم نیستند:

من پیر ماه و سال نی ام یار بی وفاست- بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید