مقصر

بالاخره مقصر سقوط هاپيمای سی- ۱۳۰ اعلام شد: خلبان. مثل هميشه!!

در صفحه شهر شرق امروز در ستون اخبار کوتاه آمده است:

«... در آخرين اظهارنظر رسمى در اين خصوص، دادستان كل كشور خلبان كشته شده هواپيما را مقصر اصلى اعلام كرد و گفت : طبق نظر كارشناسى شايد برج مراقبت در اين مورد قصور داشته باشد، اما عمده تقصير بر گردن خلبان بوده است، چون هواپيما از باند پرواز انحراف داشته است. درى نجف آبادى افزود: مسئولان برج مراقبت مى گويند كه ما تا يك مقدار نزديك به باند پرواز نسبت به انحراف هواپيما مسئول هستيم اما در برابر انحراف از مسير در فاصله نزديك به باند مسئوليتى نداريم. البته مسئولان برج مراقبت بايد در برابر اين انحراف به خلبان تذكر مى دادند كه به همين خاطر هم هست كه مى گوييم تا حدى مسئولان برج قصور دارند.»

نتيجه چند ماه کار کارشناسی اين است!!! مرحوم خلبان که نمی تواند از خودش دفاع کند!!! توجيهات و دلايلش هم شنيده نمی شود. بهتر بود لا اقل ميزان تاثير هر يک از اين مقصرين اعلام می شد. بعضی وقتها یک قصور کوچک فاجعه بزرگی می آفريند هر کس در قبال مسووليتش بايد پاسخگو باشد. اگر برج مراقبت تذکر می داد و خلبان توجه نمی کرد اين توجيه قابل قبول بود ولی حالا اين حرفها از کارشناسان خبره ...؟؟!!

پی نوشت: تعريف نزديک باند هم جای تامل دارد!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
X

منم حال بدی شدم وقتی خودمو جای خونواده خلبان گذاشتم بعد از شنيدن اين خبر...