معلومات عمومی

کاتولیکهای  آلمانی، روز جمعه گوشت نمی خورند چون معتقدند جمعه روزی است که مسیح به صلیب کشیده شده اما ماهی می خورند. شنیده ام که به این دلیل، بیشتر تخفیف های ماهی روز جمعه است!!! کاتولیکهای برزیلی اما علاوه بر جمعه، چهارشنبه هم گوشت  نمی خورند. دوست برزیلی ما نمی دونست چرا چهارشنبه هم مشمول این قانونه.

/ 0 نظر / 3 بازدید