استاد عزيز ما

يکی از کارهايی که الان در شرکت ميکنم بررسی گزارش يک آقای دکتری است که طرحی در مورد پرتقال  ارائه کرده اند. بقيه اش محرمانه است!!!

اين آقای دکتر که اتفاقا استاد دانشگاه هم هست در گزارششان نوشته اند:« پرتقال اوليه کوچک تلخ و پر هسته بوده است که در اثر تربيت مهندسی ژنتيک و همچنين انتخاب نوع بهتر و کود کافی درشت تر و شيرين تر شده است»

ياد گرفتيد؟ اين پرتقالی که ميخوريد با تربيت است!! دست کم نگيريدش. اگر پرتقالی خورديد که پر هسته يا تلخ يا کوچک بود بدانيد يا بی تربيت است و يا سوء تغذيه دارد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
اشنا

اين و قبلی اش هر دو خيلی خوب بودند ولی گفته بودی ۳ تا جديد نوشتی؟!

X

حتي پرتقالها هم تربيت مي شوند؟! كاش مهندسي تربيت ايكس هم يك جايي راه مي انداختند.