بالاخره گزارشممون رو تحویل دادیم. استاد تورق فرمودند و گفتند به نظر خیلی خوب می رسه! بعد فرمودند فقط چرا پرینت یک رو گرفته اید؟ گفتیم چون اینجوری رسمی تره. گفتند نه برای درس من دو رو بگیرید. برای حفظ محیط زیست. 

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

واقعا می خواد تا ابد نگه داره گزارشت رو؟ خب ما هم بعدا پشت برگه های یک رو پرینت گرفته شده چیزهای دیگه پرینت می گیریم!