عنوان جدید

دانشجوی ارشدی که سوپروایزرش بودم بالاخره نسخه ی نهایی اش را فرستاد. دیدم هر جا اسم من را ذکر کرده بود نوشته بود ام اس سی, ام اس سی. کامنت دادم یکی حذف شود. 

زنگ زد و کمی گفتگو کردیم. معتقد بود باید همینطور بماند چون من زحمت کشیده ام و دو تا کارشناسی ارشد خوانده ام. شاهد هم آورد که کسانی را می شناسد که دو تا دکترا دارند و جلوی عنوانشان دو تا دکتر متوالی می نویسند. می گفت این هم مثل همان است. بامزه بود!

/ 1 نظر / 24 بازدید
م. و.

2^(MsC) بچه خواسته احترام بذاره خانم مهندس شیث در راستای یک ضد حال اساسی زنگ زده گفته این همه غلط تایپی رو درست کن[قهقهه] بعد هم عوض این که دلش کباب بشه واسه اوشون، احساس می کنه که فرایند مذکور بامزه بوده. ای مهندس، به وجدانت بگو بیدار بشه بعد هم یه خرده عذاب بکشه[خجالت]