کوچولو

سوار اس بان شدیم( یک مدل قطار داخل شهری است) و روی اولین صندلیهای خالی ای که دیدیم  نشستیم. روبروی ما یک پسر بچه ناز با مادرش نشسته بود. به نظر من که خیلی شبیه مسافر کوچولو بود. پسر کوچولو هی به سر من نگاه کرد و یک چیزهایی یواشکی به مامانش گفت. بعد چند دقیقه، من حس کردم گرمم است کلاه کاموایی ام را در آوردم و دستم گرفتم. در تمام مدت هم با دوستی گرم گفتگو بودیم و  گوشه چشمی هم به پسرک داشتیم. بعد چند دقیقه احساس کردم اینبار به دستم خیره شده. کم کم در جواب لبخندهای ما لبخند می زد اما باز هم در گوش مادرش زمزمه می کرد. گفتیم حتما ما خیلی قیافه هایمان برایش متفاوت است و در این مورد با مادرش حرف می زند. بعد از چند بار زمزمه کردن، مادرش از من پرسید که کلاهم را از کجا خریده ام؟ از کدام نمایشگاه یا فروشگاه؟ گفتم نخریده امش بلکه مادر جان برایم بافته اند و فرستاده اند. بعد رو به پسرک به آلمانی گفت مامانش براش بافته. آخیییی! طفلکی در کف کلاه من بود! البته که کلاه من خیلی زیباست چون مادرجان بافته اند اما دوست نداشتم او هم آنقدر زیاد دوستش داشته باشد. کلاهم را دوست داشت اینرا بعد از سوال مادرش از نگاهش حس کردم. اما خب کلاهم برای من هم خیلی با ارزش بود. با اینکه پسرک خیلی ناز و دوست داشتنی بود اینکه کلاهم را دوست داشت را دوست نداشتم چون نمی توانستم به او بدهمش.

/ 2 نظر / 3 بازدید
لیشام

کلاه مامان بافت از هر چیز خوب دنیا بالقوه می تواند بهتر باشد؛ برای ما که بالفعل بود... هیچ وقت یادم نمی ره یه بار میدون رسالت به خودم که اومدم دیدم کلاهم نیست. تقریبا یک ساعت حول و حوش اونجایی که بودم تا جایی که از تاکسی پیاده شدم رو گشتم به این امید که همون جاها افتاده باشه... و خوب! نیافتاده بود :( و همین داستان شد دست مایه ی اولین پست وبلاگم

م و

یک عکس از خودت با همون کلاه بفرست تا ما هم از اون کلاه خوشمون بیاد و بیشتر حرص بخوری[شوخی]