قرار شفاهی

دیشب در حین مراسم چای خوران - بعد از مدتها - با خانم صاحبخانه توافق نمودیم که تا اطلاع ثانوی که من کار پیدا کنم در این خانه بمانم. خانم صاحبخانه هم با شوخی و خنده گفت یادت هست اول می گفتی من اول آپریل می روم ؟ من هم گفتم بله! چه کنیم دیگر نشد!

/ 0 نظر / 2 بازدید