اختلاف در اشتراک

هر دو تقریبا همزمان  ازدواج کردند و این اشتراکشون بود. منتها یکیشون زن گرفت و دیگری همسر اختیار کرد (انتخاب کرد) این هم اختلافشون بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید