غم مخور ايام هجران رو به پايان مي رود

اين خماري از سر ما ميگساران مي رود

پرده را از روي ماه خويش بالا مي زند

غمزه را سر مي دهد غم از دل و جان مي رود

بلبل اندر شاخسار گل هويدا مي شود

زاغ با صد شرمساري از گلستان مي رود

محفل از نور رخ او نور افشان می شودهر چه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رودابرها از نور خورشید رخش پنهان شوندپرده از رخسار آن سرو خرامان می رود

وعده دیدار نزدیک است یاران مژده بادروز وصلش می رسد ایام هجران می رود 

                                             شاعر: امام خميني   

/ 2 نظر / 3 بازدید
علی

باشه قبول که ايام هجران می‌ رود. ولی آخر کی؟ فکر می کنم این که فعلا غم نخوريم خوب باشد ولی جواب اين که تا کی را چه کسی می داند؟

ميم

خوبی عزيز؟ اين غيبت شما زيادی داره طولانی ميشه! وبلاگ ننوشتن يه مرض مسريه؟!