وقتی تصمیم می گیرید که بیایید تنها زندگی کنید واقعا تصمیم بزرگی گرفته اید. سخت است. خوشی هم دارد. کلی تجربه جدید دارد. کلی چیز جدید یاد می گیرید. سر جمع تا حدی می ارزد. اما یک روز می رسد که احساس می کنید خودتان، خودتان را به دوردستها تبعید کرده اید. چرا که اینجا هیچ کس نیست که اندازه آدمهای دور دستهایی که ترکش کرده اید دوستتان داشته باشد. احساس در تبعید بودن حس خیلی بدی است، خیلی بد!

/ 0 نظر / 3 بازدید