رنج

ما رنج می کشیم. 

عزیزانمان از رنجی که ما می کشیم رنج می کشند.

ما از رنجی که عزیزانمان برای رنج ما می کشند هم رنج می کشیم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

پس ما کسانی را داریم که دوستشان داریم و آنها هم دوستمان دارند و بهتر از این چیزی در دنیا نیست! حالا هر چیز خوبی هزینه هایی هم داره دیگه! ضمنا اگه با ناراحتی ما ناراحت میشن و...عوضش با خوشحالی ما هم خوشحال میشن و ما هم از خوشحال کردنشون شاد میشیم:)