بنا به تجربه قبلی، سفر بین شهری با ون خیلی هم راحت نیست. این بود که وقتی دیدم ماشین ون است از راننده ی عرب که بعدتر فهمیدم شیعه هم هست سوال کردم آیا می توانم جلو بنشینم یا نه و او گفت مشکلی نیست. قدری که در جاده رفتیم تسبیحم را درآوردم که انگار دکمه روشن آقای راننده را زدند و  شروع به حرف زدن کرد. آی حرف زد حرف زد!  مکالمه را دوست نداشتم فکر می کردم از اینکه من فقط جواب های کوتاه می دهم و سوالی نمی کنم خودش متوجه می شود که نباید زیاد حرف بزند اما انگار نه انگار. آخر سر به این نتیجه رسیدم که شاید به تسبیح ربط داشت. تسبیح را در کیفم گذاشتم آقای راننده هم ساکت شد!!!‌عجیب بود خیلی!!!!!!!!!!

/ 4 نظر / 3 بازدید
لطیف

یه مطلب نوشتی که خانوم صاحبخونه توش حضور نداشت.

م و

نه، می بایست دوباره تسبیح رو دربیاری و ببینی حرف زدنش شروع میشه یا نه و کلا چند بار آزمایش رو تکرار کنی و گرنه با یه بار نمیشه نتیجه گرفت که مربوط بوده باشن[متفکر]

alireza

عجب تریپی بوده آقاهه!!!!! التماس دعا!!