دلتنگی

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل    توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

هوای کوی تو از سر نمی رود آری!           غریب را دل سرگشته با وطن باشد

حافظ خوش سخن!

/ 0 نظر / 3 بازدید