امروز بعد سالهای سال رفتم بهشت زهرا برای دیدار عزیزان سفر کرده. سخت بود اما گذشت. الان خوبم.

دیشب فال حافظ گرفتم و این شعر آمد:

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل         می گویمت دعا و ثنا می فرستمت

...

ساقی بیا که هاتف غبیم به مژده گفت       با درد صبر کن که دوا می فرستمت

/ 0 نظر / 3 بازدید