آدمیزاد می تونه نوکر باشه اما نوکر صفت نباشه می تونه نوکر نباشه اما نوکر صفت باشه اما فکر نمی کنم بتونه گدا باشه اما گدا صفت نباشه. از اون طرف هم می تونه گدا نباشه ولی گدا صفت باشه. ای حال به هم زنند این به ظاهر نرمالهای آزار دهنده.

/ 0 نظر / 2 بازدید