الان من ترم سوم رو می گذرونم. ترم اول زمان تطبیق با استقلال و زندگی دانشجویی در سرزمینی جدید بود. ترم دوم دوره درسهای قشنگ و پروژه های درسی بود. این ترم اونجوری که به نظر می رسه دوره روابط اجتماعی و تجربیات جدید در حوزه های انسانیه. 

هر سه ترم دوست داشتنی بوده اند:)

/ 0 نظر / 3 بازدید