دلیل توقف عملیات اجرایی

مسوول یک بخش اجرایی در یکی از سایتها به لید پروژه که همکار ما باشد ایمیل زده بود. همکار ما هم ایمیل را جالب توجه دیده بود و برای ماها فوروارد کرده بود.

متن ایمیل این بود:

حین بازرسی از بخش فلان متوجه شدیم که زیر یکی از پایه های مبدل فلان، یک زوج پرنده و چهار جوجه ی تازه از تخم بیرون آمده شان لانه دارند. نظر به اینکه طبق قانون فلان ماده ی فلان آزار و آسیب به حیواناتی که در سایت مشاهده می شوند خلاف قانون و مستوجب پیگرد است، به اطلاع می رساند رنگ کردن پایه های این مبدل تا زمان پرواز جوجه ها ی سابق الذکر به تعویق خواهد افتاد که تاثیر خاصی بر ایمنی و پیشرفت عملیات اجرایی ندارد. 

به پیوست هم سه تا عکس از مبدل و لانه و جوجه ها ارسال شده بود. بدیهی است که این سایت هم در دویچلند خودمان واقع است.

جالب بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید