مرز بخشش و فراموشی؟

من نمی‌دونم وقتی فکر کردن به یک آدم که در حقت بدی کرده و یا مرور خاطرات بد حست رو خراب نمی‌کنه عصبانیت نمی‌کنه یا باعث

نمی‌شه توی دلت آرزو ‌کنی که جزای بدیهاش رو ببینه، این یعنی اون آدم رو بخشیدی یا فقط دچار فراموشی شده ای؟ بعضی وقتها احساس می‌کنم این نداشتن احساس بد نشونه اینه که اون آدم رو بخشیدم اما به نظرم این نتیجه‌گیری هم دقیق نیست.

/ 2 نظر / 3 بازدید
علي شهاب

چند وقت پيش مجله مرحوم شهروند چند مقاله در اين رابطه داشت. نکته کليدي که در آن‌جا بيان شده بود، اين بود: ببخش ولي فراموش نکن. من فکر مي‌کنم در اکثر اوقات ما چاره‌اي جز بخشش نداريم، ولي نمي‌توانيم و نبايد خيلي چيزها را فراموش کنيم ...

علي شهاب

چند وقت پيش مجله مرحوم شهروند چند مقاله در اين رابطه داشت. نکته کليدي که در آن‌جا بيان شده بود، اين بود: ببخش ولي فراموش نکن. من فکر مي‌کنم در اکثر اوقات ما چاره‌اي جز بخشش نداريم، ولي نمي‌توانيم و نبايد خيلي چيزها را فراموش کنيم ...