خداحافظی 3

کلی هماهنگ کردیم که یک قرار سه تایی بگذاریم. خیلی خوب بود؛ خیلی خوش گذشت. مثل همیشه کلی شرمنده ام کردند اما یک چیز کوچک آزارم می داد. اینکه از نظر هر دویشان آن دیدار، اخرین ملاقات ما بود. احساس می کردم این تلاش برای شادی و ابراز محبت نوعی ادای احترام در  مراسم ترحیم دوستی نزدیک ماست. گفتند حتما با هم در تماس خواهیم بود اما دیدار مجدد .... شاید درست گفتند که حرف آزار دهنده شان منطقی است چرا که هر کدام به زودی مهاجر به سرزمینهایی خواهند بود که بسیار دور دستند اما من این طرز فکر را قبول ندارم. ما حتما همدیگر را باز هم خواهیم دید، حتما.

/ 0 نظر / 2 بازدید