سنبل

گلدانهای لاله و نرگس و سنبل توی فروشگاهها دیده می شوند. بهار نزدیک شده. گیریم که دما منفی هفت و احساس دما منفی دوازده درجه سانتی گراد باشد.

می خواستم گلدان جدید  بخرم  ولی دستم پر بود از طرفی هم یاد گل سال قبلم افتادم. گلدان کنار پنجره ای است که خوب آفتاب می گیرد ولی زیاد سراغش نمی روم. امروز رفتم سراغش و دیدم سه تا از پیازهایش جوانه زده اند. کلی خوشحال شدم. با محبت آبش دادم. منتظرم گلهای زیبایش را ببینم. منتظر گل و بهارم.

/ 1 نظر / 15 بازدید
م و

مال منم زور می زنه در میاد اما زور گل دادن نداره گلش کچل و گری گوریه به هر حال خیلی بهش علاقمندم[نیشخند]