دو تا سال گرد

1- امروز پنج سال از اولین سفر به من دویچلند گذشت. پنج سال است که اشتوتگارت شهرم و خانه ام شده، هنوز به پای تهران نمی رسد ولی آرامش دوست داشتنی ای دارد قدم زدن در خیابانها و جنگلها و پارکهایش، آشناست!

2- با پایان امروز کاری، دو سال تمام از شروع همکاری من با گروه ف گذشت. اولین باری است که دو سال تمام با یک شرکت همکاری کرده ام! زمان مثل باد می گذرد! 

به امید روزهای خیلی خیلی خوب و شاد و روشن و پر امید برای همه و البته خودم.

/ 1 نظر / 58 بازدید
م. و.

[گل][گل]