کشف

منشی محترم واحد ما پسر کوچکشان را امروز با خود به شرکت آورده اند. يک بچه شش ساله درشت بامزه و شيطان. برای شيث اين بچه ابزار کشف روابط*  ميان کارکنان است. با توجه به اينکه ميز خانم منشی در گوشه ای از راهرو قرار دارد؛ تمام ورود و خروجها در حوزه ديد ايشان است. اينکه پسرک به بعضی ها سلام می کند و تحويل گرفته می شود و به بعضی ها مثل شيث هيچ اعتنايی نمی کند نشانه وجود يا عدم وجود سابقه آشنايی است. سلام کردنش به بعضی ها برايم واقعا عجيب بود. اگر زودتر می آمدم کشفیات بيشتری می کردم. حيف!

پی نوشت: * رابطه= آنکه جايگزين ضابطه است، آشنايی

/ 2 نظر / 3 بازدید
X

نخير. ممکنه طرف برای بچه شکلک درآورده باشد و اصولا بچه ها از بعضی ها بدون دلیل خوششان می آيد.

نسترن

سلام.چه جالب.می شه اين طور هم گفت که مامانش قبلا يه چيزای تو خونه گفته (درباره آدما اونجا) که روی بچه هم تاثير گذاشته.نه؟:-)) / ;-)