دو تا چیز شب که میشه سنگین می شند یکی غم، یکی درد. 

وقتی غمت از جنس درد بشه یا دردت از جنس غم که دیگه خیلی سخت میشه. واقعا نمی شه تمیز داد کدوم سنگینتره بعضی وقتها!

/ 0 نظر / 3 بازدید