کاملا واقعی!!

یکی از بچه های پرژه ما یک دختر چینیه که بخش تئوری پروژه من را انجام داده. ایشون اسم خیلی خاصی دارند. امروز ازش پرسیدم جینگ جینگ! معنی اسمت چیه؟ گفت یعنی کریستال! البته من وجه تسمیه رو گرفتم و گفتم آها!!! و یاد اون لطیفه قدیمی افتادم که می گفت چینی ها اسم بچه هاشون رو بر اساس صدای شکستن ظروف چینی انتخاب می کنند. بعد ایشون برای اینکه به بقیه حضار ارتباط رو نشون بده دو دفعه با مدادش به لیوانی که دستش بود ضربه زد و صدای مشابه اسمش به گوش رسید.  بعدش هم این جماعت کنجکاو دانشجو شروع کردند به تولید صدای جینگ جینگ با انواع و اقسام ظروف چینی و شدت ضربه های متفاوت. دو نقطه دی!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید