یکی از مشخصات هم خونه ایهای آلمانی محترم بنده اینه که هر از گاهی که البته تقریبا میشه اکثر مواقعی که تو خونه به هم می رسیم؛ نظر ما رو در مورد زندگی در کشورشان، شهرشان، دانشگاهشان، هوای شهرشان، برخورد مردم شهرشان و ... می پرسند!!!! 

/ 0 نظر / 3 بازدید