آداب حرفه ای!

در شرکت ف آدمها مدتی بعد از شروع به کار به سمینار آموزشی ای فرستاده میشوند که در آن بخشهای مهم رفتار حرفه ای با مشتری آموزش داده می شود. یک بخش سمینار هم در مورد طرز برخورد و لباس پوشیدن و بخصوص غذا خوردن در مهمانیها یا ناهار و شامهای کاری است. به گمانم در کشور ما هنوز این ضرورت درک نشده اما واقعا نیاز بزرگی است. فکر کن کلی در مورد فرهنگ و تمدن کشورت و تفاوتش با کشورهای همسایه سخنرانی کرده باشی و بعد یکی با یک پست بالا در شرکت فلان بیاید که نه در خور جلسات حرفه ای لباس بپوشد و نه آداب غذا خوردن را رعایت کند. خیلی حس بدی دارد انصافا! باور کنید رفتار ما، رعایت آداب  و طرز لباس پوشیدنمان روی نگاه بقیه به ما تاثیر می گذارد. اگر من و شما معدود آدمهای ملیت فلان باشیم هم باید حواسمان باشد که داریم از جامعه ی کشورمان تصویر می سازیم. چه خوشمان بیاید چه نیاید توی ذهن آدمها می ماند اینکه نماینده ی کارفرمای فلان ملیت که یک نمونه از مردم آن کشور است چقدر مبادی آداب بود!!! چقدر خوش لباس بود و ...

/ 0 نظر / 29 بازدید