دعا می کنم: نه من اشتباه کنم نه او؛ نه من آسیب ببینم نه او.

او= تک تک آدمهایی که سطحی از تعامل را با من دارند بسته به موقعیت زمانی و شاید مکانی.

/ 0 نظر / 3 بازدید