تنها در خانه

خانم صاحبخانه صبح امروز رفت میانمار. به مدت سه هفته کل خانه در اختیار من خواهد بود. برای اولین بار واقعا تنها خواهم بود. خوشحالم;)

/ 2 نظر / 2 بازدید
م و

اغلب خوشحالی هایمان همین طوری است، زمان محدود دارد، می دانیم و عجیب این که باز هم خوشحال می شویم.... هرچند که باید قدر فرصتها را دانست و به گمانم این قدر دانستن از شروط لازم (و نه کافی) آدم شدن است...