دعا

لیلی برای مجنون دعا می کرد:

خدایا! برای او قسمتی بهتر از من و برای من، قسمتی بهتر از او قرار بده!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید