یعنی من الان احساس می کنم جز اون تیم عقلایی هستم که دارند سعی می کنند سنگی رو که یک آدم ضعیف توی چاه انداخته دربیارند. 

ایمیل آخر سوپروایزر رسمی نکته ای داشت که باعث شد احساس کنم هم من هم سوپروایزر رسمی بد جوری از سوپروایزر غیر رسمی و بی مسولیتیهاش خورده ایم. صد البته که من حداقل پیش رییس بزرگ رفتم و تا حدی آروم شدم اما سوپروایزر رسمی هیچ چاره ای نداره. خب قدری تقصیر خودش هم هست اما من براش ناراحتم به خاطر دوستی ای که در حق من کرده. عذاب وجدان ندارم اما احساس می کنم درکش می کنم و این باعث ناراحتی ام میشه!!!! با اینکه خودم هم هنوز از دستش ناراحتم. خیلی قضیه پیچیده شده!!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید