فالی گرفتیم و حضرت حافظ فرمودند:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند                       نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش                      که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند                       هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک     چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار             که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری                     به وقت فاتحه صبح با دعا بکند

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد                مگر دلالت این دولتش صبا بکند

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
X

کاش...«به وقت فاتحه صبح يک دعا بکند» !