:))

 

بیت جدید الکشف زیبای حضرت حافظ:(جدید الکشف برای من البته)

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست- احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است!!! 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید