پرچم

چند سالیه که روی پلها میله‌هایی نصب می‌کنند با ارتفاعهای مختلف و بعد هم پرچمهای رنگی روشون نصب می‌شه که هر از گاهی رنگشون عوض میشه و منظره شهر رو بهتر می‌کنند. در واقع استفاده از ابزار ساده است برای بهره گیری از نیروی باد به منظور زیباتر کردن شهر.

چند وقتیه که دیگه تمام پرچهای یک پل (پلهای مختلف) همرنگ نیستند. حداقل من اینطور دیدم. همیشه سه یا چند میله وسطی که معمولا بلندتر هم هستند حامل پرچم ایرانند و بقیه میله‌ها پرچمهای رنگی دارند.

من به عنوان یک شهروند این تغییر رو دوست ندارم. احساس می‌کنم این تغییر، نشونه یک تهدیده. احساس می‌کنم این پرچمها می‌خواهند تعصب انقلابی یا شاید ملی! مردم رو زنده یا تحریک کنند مثل پرچم زدن و آذین بندی دو.لتی نزدیک سالگرد انقلاب. هیچ توجیه دیگه‌ای پیدا نکردم براش. وقتی که ما تو ایران هستیم و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده چرا باید این حرکت صورت بگیره؟ حالا مدتیه که از دیدن این پرچمها حسم بهتر نمیشه بلکه فقط دلنگرانیم بیشتر میشه. بی هیچ دلیلی!

/ 0 نظر / 2 بازدید