امروز

بعضی روزها آنقدر پر ماجرا هستند که باورت نمی شود این همه اتفاق در عرض پانزده ساعت افتاده باشد!! امروز یکی از این روزها بود. صبح مصاحبه داشتم، ظهر موسسه بودم، عصر قرارداد خانه امضا کردم برای حداقل شش ماه و حداکثر نه ماه! و فقط خدا می داند تا یکماه دیگر قرار برای اولی، دو سه ماه دیگر قرار برای دومی و شش ماه دیگر قرار برای سومی چه خواهد شد!! خیر باشد! 

/ 1 نظر / 2 بازدید
alireza

میگم کلا زندگیتون متفاوته شدیدا!! باید خیلی باحال باشه! با تمام مشکلاتش!