کامپیوتر سوپروایرز رسمی ام از صبح مشکل داشت. ایشان هم عجله داشت که یک فایلی را بردارد و نمی شد. از طرفی یک دانشجوی خارجی دیگر آمده بود و منتظر ابشان بود. هی تلاش کرد و نشد و در اوج کلافگی بلند گفت شایسه!! این کلمه تا جایی که من می دانم معنی اش چیزی شبیه لعنتی است اما گفتنش در یک محیط کاری آنهم در حضور ما دو تا خارجی مناسب نبود. البته که روزی چندین بار این کلمه را می شنویم اما نه در محیط کار! خلاصه یک لحظه خجالت کشید بنده خدا! برگشت به ما دو تا خارجی نگاه کرد و گفت این کلمه ای که من گفتم یک کلمه با معنی مثبت بود به معنی خیلی خوب!! بعد هم کل اتاق منفجر شد از خنده.

/ 2 نظر / 3 بازدید
امین و مهشید و خدای مهربون

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]_________[گل][گل][گل][گل]__________[گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل]______________[گل] [گل]______________ [گل] [گل][گل] [گل][گل][گل]__ سلام دوست عزيز [گل]____ ma3ta.com ___ [گل][گل][گل] _[گل]_[گل] ______اميدوارم خوب باشيد ________________[گل] [گل] [گل][گل][گل]_____ وبلاگ امین و مهشید و خدای مهربون ___ [گل][گل][گل] [گل] [گل][گل]___ جايي از جـنس امید و آرامش _________ [گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] ________ با مطلبي فوق العاده زيبا ____ [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]____ آپ شد__________________[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل] حضور شما باعث دلگرمي ماست [گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل]_[گل] [گل] __ شاد باشيد هميشه __[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] _______________[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل]__________ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل]______[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل]__[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]

م و

نظر شخصی: عصبانیت آدمها معمولا خارج از اراده و قابل چشم پوشی است اما گفتن آن دروغ اصلا بی اراده نبوده و بد نیست یک تنبیه مناسب برایش پیدا کنید! مثل این که شما دو تا خارجی خیلی محترمانه به او ترجمه آن کلمه مثبت را به زبانهای خودتان یاد بدهید که اطلاعات عمومی اش اضافه شود.