قاب خالی

يکی از آشنايان ما چند سال پيش، نزديک عيد نوروز يک قاب عکس خالی به ديوار اتاق نشيمن خانه اش زده بود که خيلی هم جلب توجه می کرد. وقتی سوال شد چرا چنين کاری کرده است گفت: «اين قاب برای عکس امام زمان است و چون تصويری از ايشان نداريم؛ قاب را خالی به ديوار زده ام تا با ديدنش انتظار را به ياد داشته باشم. »

/ 3 نظر / 2 بازدید
باده فروش

ابتكارِ جالبيه امّا دروغ چرا ،‌ تا قاب ِ دنيايمان خالي نشود . تا خلاء قاب دنيا به چشممان نيايد كه هي آه بكشيم و آه و آه و آه ، قاب عكس ايشان همانطور خالي مي ماند كه مي ماند................ سربلند باشيد و در پناه حق. ياعلي.

X

يک گوشه خالی اگر در دلم پيدا شود، يکی از اين قابهای خالی آنجا برايش می گذارم./ گاهی وقتها خيلی جدی فکر می کنم که من هم از موانع ظهورم و دلم نمی آيد که از ته دلم بخواهم موانع ظهورشان برطرف شود./ حیف از او که یکی از امتش من باشم. حيف...

غارنشین

هی:( چه قاب عمیقی بود...منو به فکر برد...